Практичне заняття № 4. Тема:Інформаційні документи

123

Тема:Інформаційні документи. Службові листи. Телеграми.

План

1. Службові листи як інформаційні документи колегіальних органів.

2. Види листів як інформативних документів.

3. Основні реквізити службових листів.

4. Особливості оформлення адресата й адресанта на сучасному етапі.

5. Види телеграм й телефонограм.

6. Оформлення телеграм. Призначення бланку.

7. Граматична форма ділових документів.

ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до висвітлення теоретичних питань.

2. Навести приклади службового листа та телеграми.

3. Напишіть листа, в якому Ви відмовляєтеся від офіційної пропозиції працювати вихователем дошкільного закладу.

4. Напишіть вітального листа з нагоди свята.

Література:

1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 472 с.

2. Ділова українська мова/ За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 275с.

3. Ємельянова В.Б., Цалапова О.М. Ділова українська мова (методичні вказівки для студентів педагогічного факультету). – Луганськ, 2002. – 56 с.

4. Кизилова В.В. Основи культури й техніки мовлення: Навчальний посібник. ‒ Луганськ: Знання, 2007. 126 с.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1975.

6. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

7. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. - К., 1981.

8. Словник іншомовних слів/ За ред. О.С. Мельничука. - К., 1985.

9. Український правопис/ АН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні.-К., 1993.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення, - К., 1997.

11. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.

12. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови.− 3-тє вид. – К.: Освіта, 1997. – 254 с.


ІІ семестр

Практичне заняття № 1

Тема: Довідково-інформаційні документи. Оголошення.

План

1. Довідково-інформаційні документи.

2. Оголошення як вид довідково-інформаційної документації.

3. Види оголошень за змістом, особливості.

4. Особливості укладання інформації в даному документі.

5. Реквізити оголошення, їх розташування.

6. Правопис власних назв.

ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до висвітлення теоретичних питань.

2. Напишіть оголошення про роботу гуртка, який ви відвідуєте.

3. Випишіть з творів художньої літератури речення з власними назвами, поясніть вживання великої літери.

Література:

1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 472 с.

2. Ділова українська мова/ За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 275с.

3. Ємельянова В.Б., Цалапова О.М. Ділова українська мова (методичні вказівки для студентів педагогічного факультету). – Луганськ, 2002. – 56 с.4. Кизилова В.В. Основи культури й техніки мовлення: Навчальний посібник. ‒ Луганськ: Знання, 2007. 126 с.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1975.

6. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

7. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. - К., 1981.

8. Словник іншомовних слів/ За ред. О.С. Мельничука. - К., 1985.

9. Український правопис/ АН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні.-К., 1993.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення, - К., 1997.

11. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.

12. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови.− 3-тє вид. – К.: Освіта, 1997. – 254 с.


Практичне заняття № 2

Тема:Довідково-інформаційні документи. Акт. Інструкція.

План

1. Особливості укладання документації довідково-інформативного характеру.

2. Акт як документ правової чинності.

3. Види актів за змістом.

4. Реквізити акту як виду документації.

5. Визначення інструкції, особливості даного виду документа.

6. Сфери використання інструкцій, різновиди документа

Література:

1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 472 с.

2. Ділова українська мова/ За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 275с.

3. Ємельянова В.Б., Цалапова О.М. Ділова українська мова (методичні вказівки для студентів педагогічного факультету). – Луганськ, 2002. – 56 с.

4. Кизилова В.В. Основи культури й техніки мовлення: Навчальний посібник. ‒ Луганськ: Знання, 2007. 126 с.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1975.

6. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

7. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. - К., 1981.

8. Словник іншомовних слів/ За ред. О.С. Мельничука. - К., 1985.

9. Український правопис/ АН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні.-К., 1993.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення, - К., 1997.

11. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.

12. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови.− 3-тє вид. – К.: Освіта, 1997. – 254 с.


2718203045934890.html
2718259253176420.html
    PR.RU™